قلعه کرشاهی و سیاه کوه

قلعه کرشاهی در 25 کیلومتریدل کویر قرار دارد این قلعه که تا 70 سال پیش معمور ومحل زندگی بوده  کم کم به خرابه و مخروبه تبدیل میشود و تنها چشمه آب گوارایی که در کنار این قلعه وجود دارد دوستداران طبیعت را به سوی خود فرامی خواند

/ 0 نظر / 18 بازدید