شعر

  
 
       به نطنز یک گروه پر زشکوه                        میرود گاه گاه به دشت وبه کوه

      قله ها رو یکی یکی با هم                         می نـــوردند دشتها را دم بردم

      سر گـروه و تمام اعضایش                         هــــم زپـــــیران و هم زبــرنایش

      همگی اهل شعر ومعرفتند                        پــــر زمــــهر و پر زعــاطفه اند

      شهره اند دوستان به نامی نغز                   کوهـــنوردان ســـــرابان نطنز


شعر از همنورد عزیز و دوست گرامیمان آقای مسعود حاجی زاده 
با تشکر از محبت های ایشان

/ 1 نظر / 18 بازدید
سعید وشاق

آقا مسعود دمت گرم [ماچ] اميدوارم بازم شعر در وصف گروه بسراييد